Translations

Swedish

Final chapter of Postcolonialism: An Historical Introduction in
‘Subjektivet och historia: Derrida i Algeriet’, Ord & Bild 1-2 (2003), 115-31
‘Neokolonialism och kunskapens hemliga agent’,
Gayatri Chakravorty Spivak intervjuad ov Robert Young, in Globaliseringens Kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, eds Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn, tr. Annika Persson (Nora: Bokfölager Nya Doxa, 1999), 269-82